ดนตรีไทย (ตีฉิ่ง)

เรื่องมีอยู่ว่า เรามีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มมาหาเรา …